BestuurDe Sint Bavo staat onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen (SKOR). Hierin zitten enthousiaste bestuursleden met hart voor de ontwikkeling van de kinderen op onze school. Het bieden van uitstekend en eigentijds onderwijs, de ontwikkeling van onze school en de samenwerking hierin met partners, dat zijn enkele doelen van het schoolbestuur voor de komende jaren. De eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen op de school en van het personeel, het bepalen van de doelen voor de lange termijn, de schoolfinanciën en de bestuurlijke afstemming met de gemeente zijn zaken waar het schoolbestuur zich mee bezighoudt.
Het bestuur hanteert het principe van ‘besturen op afstand’. Ze zet de grote lijnen uit en bewaakt dit, maar werkt vooral samen met de directie (die de dagelijkse leiding heeft) om de doelen te bereiken. Hiervoor wordt zo’n 7 keer per jaar vergaderd met de directie en op alle nodige momenten daartussen.

Het adres van de stichting is:
Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen
Postbus 65
4890 AB Rijsbergen

Email: bestuurskor@gmail.com

Het bestuur bestaat uit:
  • Ivo Witte                                vice-voorzitter en secretaris
  • Niels v.d. Wijngaard         penningmeester
  • Esther Hellemons             bestuurslid
  • Frank Clarijs                        bestuurslid
Bestuursadviseur:
  • Peter van Heusden

Klik hier voor het jaarverslag van 2020
Klik hier voor het jaarverslag van 2021.