Disclaimer

De informatie opgenomen in dit bericht en enige bijlage kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij u de afzender daarvan op de hoogte te brengen, het bericht te vernietigen en de inhoud niet te gebruiken, noch deze openbaar te maken, te verspreiden of te wijzigen. Aan dit bericht, inclusief de bijlage(n), kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Basisschool Sint Bavo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. Wij raden u aan e-mail berichten bij ontvangst op virussen te controleren. De verzender kan, ondanks voortdurende controle, niet instaan voor het virusvrij verzenden van e-mail berichten.