Klachtenregeling

Ook bij ons loopt niet altijd alles van een leien dakje. Daarvoor kunt u een externe vetrouwenspersoon inschakelen. Dit is een objectieve deskundige van buiten de school die u helpt bij het wegnemen van w klacht. Dit loopt via de GGD.

U vindt de informatie via deze link.