Edux

Edux is een begeleidingsdienst voor het primair onderwijs. De begeleiding is tweeledig. Enerzijds de begeleiding op leerling-niveau. Het testen van leerlingen en het begeleiden van leerkrachten in de omgang met de leerling. En anderzijds de ondersteuning bij onderwijskundige vernieuwingen.
Voor meer info, klik hier