G.G.D.

De afdeling jeugdgezondheidszorg van G.G.D. West-Brabant draagt zorg voor de gezondheid van kinderen van 4 -19 jaar. Uitnodigingen voor periodiek gezondheidsonderzoek ontvangt u direct (dus buiten de school om) van de G.G.D. Meer informatie over de G.G.D. vindt u hier