Team Sint Bavo

We zijn een groot team: De groepsleerkrachten, onze onderwijs assistenten, intern begeleiders, administratie, conciërge, huishoudelijk personeel en het management team. Iedereen draagt zijn steentje bij om onze school tot een fijne en leerzame plaats te maken. 

(deze pagina is nog onder constructie)