Toetsen, rapporten en doelen

Als een kind start op onze school krijgen de ouders via het ouderportaal toegang tot ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Vanzelfsprekend is dit een goed beveiligd systeem waar ouders alleen informatie van hun eigen kind kunnen zien. In Parnassys kunnen ouders alle toetsuitslagen zien van hun kind. Ook de rapporten komen daar te staan. Uitgebreidere informatie hierover vindt u in hier.