Doe je mee?

Wil je op vrijwillige basis meehelpen op school? Graag! Er zijn vele momenten waarop we ouders nodig hebben als hulp. Denk hierbij aan de Koningsspelen, een themadag of tijdens excursies. Ook zijn er lees-ouders, overblijf-ouders en een verkeers-ouder. De Ouderraad en het Kriebelteam (ouderraadsintbavo@spoz.nl) hebben nooit leden teveel ;). Of wil je meedenken en -praten over de ontwikkeling van onze school? Word dan lid van de medezeggenschapsraad  (mr@ikcdeplaetse.net).
 
Mireille Cardon (voorzitter ouderraad) ''De ouderraad bestaat momenteel uit 12 leden, inclusief een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Sinds vorig schooljaar ben ik de voorzitter van de OR. De OR bestaat uit een erg leuke groep enthousiaste moeders. Vaders zijn uiteraard ook welkom maar daar hebben we tot op heden nog geen aanmelding van gehad ;) De taak van de OR is dat we een ondersteunende rol bieden voor de leerkrachten bij de diverse activiteiten die op school worden georganiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst en Schoolexcursies. We houden ons bijvoorbeeld ook bezig de organisatie van de schoolfoto’s en zo kan ik nog wel even doorgaan. We vormen aan het begin van het jaar werkgoepen en die sluiten dan aan bij de werkgoepen van de leerkrachten.
De reden dat ikzelf lid ben geworden van de OR is omdat ik het fijn vind betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Van de vier zijn er inmiddels 2 naar de middelbare school en dan besef je des te meer hoe leuk en fijn het is als je iets kan betekenen voor de school. Die tijd gaat al snel genoeg! Je ziet leerkrachten van een andere kant en leert ook de kinderen op school beter kennen. De OR vergaderd zo’n vijf keer per jaar , en dat is altijd erg gezellig. Vanwege Corona gaan die vergaderingen voorlopig online maar we hopen snel weer “Gewoon” gezellig bij elkaar te kunnen zitten. 
Een keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Dan wordt er verantwoording afgelegd over het beleid, de contributie vastgesteld en indien van toepassing nieuwe leden geïntroduceerd.''

Wil je een bijdrage leveren? Mail dan naar ouderraadsintbavo@spoz.nl

Karin Grimminck (verkeers-ouder): Verkeersveiligheid is in het dagelijks leven al heel belangrijk, maar rondom onze school nog meer. Hier denk ik graag over mee, daarom heb ik me opgegeven als verkeers-ouder.
Kinderen moeten van jongs af aan leren veilig deel te nemen aan het verkeer. Daarom zijn er op school verkeerslessen en zal ik als verkeers-ouder elk schooljaar een aantal verkeersprojecten met praktische oefeningen organiseren (bijv. het verkeersexamen).

Heb je een bijdrage, vraag of wil je helpen? Mail dan naar verkeersouder@ikcdeplaetse.net.                                                                                                

Ouderraad
Alle ouders / verzorgers van de kinderen op de Sint Bavoschool zijn automatisch lid van de Oudervereniging. De Ouderraad is het bestuur van deze vereniging.
Momenteel bestaat de OR uit 12 leden (waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester). Zij komen zo'n vijf keer per jaar bij elkaar. Eén keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering waarin de OR verantwoording aflegt over het beleid. Ook stellen ze dan de contributie vast en introduceren ze nieuwe leden.

Belangrijke documenten:

Agenda algemene ledenvergadering 25-9-2023
Concept notulen algemene ledenvergadering 26-9-2022
Jaarverslag 2022-2023
Jaarcijfers 2022-2023


 De huidige OR-leden zijn:

 • Mireille Cardon            voorzitter
 • Wendy van Gils           penningmeester
 • Sabina van 't Hooft      secretaris
 • Marloes Broeders
 • José Jacobs
 • Vanessa Graumans
 • Ilona van Trijp
 • Jolanda Huijbregts
 • Vera Buckens
 • Anica Theuns
 • Daniëlle Kon
 • Colinda Martens-de Peuter