Verlof aanvragen

Wil je buitengewoon verlof aanvragen? Vul dan dit formulier volledig in. Wij laten dan zo snel mogelijk weten of het verlof mogelijk is.

De leerplichtwet geeft de volgende regels betreffende het verlenen van verlof:
Als de ouders extra verlof wensen voor hun kind dient dit altijd aan de directie gevraagd te worden. Deze kan in de volgende gevallen extra verlof toekennen:
  • Eén keer per schooljaar kan ten hoogste tien dagen extra verlof gegeven worden, als de ouders aantoonbaar vanwege hun beroep (bv. in de agrarische sector of in de horeca), niet in de reguliere vakanties weg kunnen (ook kerst of meivakantie).
  • Deze dagen mogen echter niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. De directeur moet bij dit soort verlof altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente.
  • Bij verhuizing binnen de gemeente een dag verlof, buiten de gemeente twee dagen.
  • Voor het bijwonen van een huwelijk in de familie. Richtlijn: één dag verlof.
  • Bij een sterfgeval in de familie. Richtlijn: één dag verlof.
  • Bij een huwelijks- of ambtsjubileum. Richtlijn: verlof op de dag van het feest.
Een dergelijk verzoek moet (behoudens onvoorziene omstandigheden) 3 weken van te voren schriftelijk met toelichting worden ingediend, opdat de directie van de school in overleg kan treden met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Een eventuele toewijzing van dit verzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk na dit overleg schriftelijk van de directie.
De directie is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Wij hopen dat ouders begrijpen dat extra verlof geven niet zomaar kan. We hebben ons gewoon aan de regels te houden en dat willen we ook.
Daarom ons dringend verzoek aan de ouders om geen vrij te vragen wanneer we dat toch niet toe mogen staan.
 

Aanvraag voor buitengewoon verlof

Veld leegmaken