Schooltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen naar school van kwart voor 9 ’s ochtends tot 12 uur en van 1 uur ’s middags tot kwart over 3. 
’s Woensdags starten de kinderen ook om kwart voor 9 ’s ochtends en stoppen ze om half 1 ’s middags.

Voor het gymrooster van uw kind kunt u hier klikken.

Vakantierooster
Ieder schooljaar stellen we een vakantierooster vast. De zomervakantie, de herfstvakantie, de Kerstvakantie en de carnavalsvakantie liggen vast vanuit de overheid. Dat geldt ook voor alle bekende zon- en feestdagen. Bij de keuze voor de weken van de meivakantie laten we ons leiden door de vragen: Wat betekent dit voor onze kinderen? En: Wat doen de VO-scholen om ons heen. Met name die laatsten lopen nog weleens uiteen. Is dat zo dan trekken we gelijk op met onze collega’s van de overige basisscholen in de gemeente Zundert. In het vakantierooster ziet u ook alle dagen dat de kinderen vrij zijn, bijvoorbeeld i.v.m. studiedagen van het team.
U vindt het vakantierooster van schooljaar 22-23 hier.Van schooljaar 23-24 hier